TẦM NHÌN

Là một Tập đoàn đa lĩnh vực, đa ngành nghề phát triển toàn diện các lĩnh vực du lịch, bất động sản, sản xuất và truyền thông. VIT CORP hướng tới tương lai như một sự phát triển vượt bậc về mọi mặt của nền kinh tế đưa Việt Nam vươn cao vươn xa ra tầm quốc tế.

SỨ MỆNH

Nhận biết được tầm quan trọng và định hướng chiến lược trong mọi giai đoạn, VIT CORP luôn mang trong mình một sứ mệnh trở thành tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam và trong khu vực. Chúng tôi luôn tự hào về môi trường làm việc, tác phong, tính chuyên nghiệp. Và ở đây, mọi người đem hết sức mình xây dựng tập đoàn, mang lại lợi ích nhuận cho cổ đông, tiện ích cho khách hàng và sự phồn vinh cho đất nước.