Trụ sở Hà Nội

Tầng 20, Tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Ba Đình,
Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 [4] 2220 8888

Fax: +84 [4] 2220 8889

Email: vit@vitcorp.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

6-8 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình,
TP.HCM, Việt Nam

Tel: +84 [8] 3821 3288

Fax: +84 [8] 3281 3436